Kontakt podaci

Direktor Auto Čačak Promet: Radiša Ljujić

Poslovni sekretar:
Tel: +381 32 303 577
E-mail: marija.milic@autocacak-promet.rs

Direktor Auto Čačak Promet, PJ Čačak: Aleksandar Radulović

Prodaja:
Tel: +381 32 303 515, +381 32 303 525
Mob: +381 64 855 50 20, +381 62 886 30 35
E-mail: prodaja.ca@autocacak-promet.rs

Servis:
Tel: +381 32 303 540, +381 32 303 541
Mob: +381 64 855 50 07
E-mail: prijem.ca@autocacak-promet.rs

Prodaja rezervnih delova:
Tel: +381 32 303 568
E-mail: slobodan.katanic@autocacak-promet.rs

Prodaja polovnih vozila:
Tel: +381 32 303 561, +381 32 303 564
Mob: +381 64 855 50 43, +381 64 855 50 55
E-mail: zoran.kostic@autocacak-promet.rs

Podrška:
Tel: +381 32 303 515, +381 32 303 525
E-mail: prodaja.ca@autocacak-promet.rs

Briga o kupcima:
Tel: +381 32 303 515, +381 32 303 525
E-mail: prodaja.ca@autocacak-promet.rs

Marketing :
Tel: +381 32 303 515, +381 32 303 525
E-mail: prodaja.ca@autocacak-promet.rs

Žalbe kupaca :
E-mail: zk-cacak@autocacak-promet.rs

Direktor Auto Čačak Promet, PJ Novi Beograd: Goran Tomašević

Prodaja:
Tel: +381 11 3072 822
Mob: +381 64 855 50 35
E-mail:prodaja.nbg@autocacak-promet.rs

Servis:
Tel: +381 11 3072 808, +381 11 3072 809
Mob: +381 64 855 50 71
E-mail: prijem.nbg@autocacak-promet.rs

Prodaja rezervnih delova:
Tel: +381 11 3072 810
Mob: +381 62 886 30 02
E-mail: magacin@autocacak-promet.rs

Prodaja polovnih vozila:
Tel: +381 11 30 72 817
Mob: +381 62 886 30 25
E-mail: darko.ilic@autocacak-promet.rs

Podrška:
Mob: +381 64 855 50 31
E-mail: dusko.jankovic@autocacak-promet.rs

Briga o kupcima:
Tel: +381 11 3072 822
E-mail: prodaja.nbg@autocacak-promet.rs

Marketing :
Tel: +381 11 3072 822
E-mail: prodaja.ca@autocacak-promet.rs

Žalbe kupaca :
E-mail: zk-nbg@autocacak-promet.rs

Direktor Auto Čačak Promet, PJ Krnjača Vinko Nikolić

Prodaja:
Tel: +381 11 3317 122
Mob: +381 64 1100 413
E-mail:prodaja.bg@autocacak-promet.rs

Servis:
Tel: +381 11 3319 871
Tel: +381 11 3319 871
E-mail: marko.milivojevic@autocacak-promet.rs

Prodaja rezervnih delova:
Tel: +381 11 3319 867
E-mail: miroslav.b.savic@autocacak-promet.rs

Podrška:
Tel: +381 11 3319 854
Mob: +381 64 8555 047

Briga o kupcima:
Tel: +381 11 3317 122
E-mail: prodaja.bg@autocacak-promet.rs

Marketing :
Tel: +381 11 3317 122
E-mail: prodaja.bg@autocacak-promet.rs

Žalbe kupaca :
E-mail: zk-bg@autocacak-promet.rs

Direktor Auto Čačak Promet, PJ Niš: Igor Spirić

Prodaja:
Tel: +381 18 514 448
Mob: +381 62 886 30 13
E-mail:prodaja.nis@autocacak-promet.rs

Servis:
Tel: +381 18 514 449
Mob: +381 64 855 50 71
E-mail: prijem.nis@autocacak-promet.rs

Prodaja rezervnih delova:
Tel: +381 18 566 001
Mob: +381 62 886 30 24
E-mail: marko.savic@autocacak-promet.rs

Podrška:
Tel: +381 18 514 449
Mob: +381 62 886 30 12
E-mail: miroslavsa@autocacak-promet.rs

Briga o kupcima:
Tel: +381 18 514 448
E-mail: prodaja.nis@autocacak-promet.rs

Marketing :
Tel: +381 18 514 448
E-mail: prodaja.nis@autocacak-promet.rs

Žalbe kupaca :
E-mail: zk-nis@autocacak-promet.rs